Tekstiviide ehk viited tekstis

Viiteid lisatakse töö sisusse iga refereeritud lõigu lõppu või lause puhul lause lõppu, et oleks selge, kust info pärineb. Viite järgi on võimalik kindlaks teha algallikas.
 
Kasutatud kirjanduses peavad olema kõik allikad, millele on tekstis viidatud (refereeritud) ja vastupidi st teksti viidatud peavad olema kõik allikaloendis kirjas allikad.
 
Meie töödes kasutatakse tekstisisest viitamist. Teadmiseks, et on olemas veel joonealune viitamine.
 
Raamatu viide
(Raamatu autori perekonnanimi, ilmumise aasta) või (Raamatu autori perekonnanimi ilmumise aasta koolon lehekülg) NB! Näidises on parema vaadatavuse tagamiseks tekstiviide sinine. Referaadis, loovtöös või uurimistöös on ikka must.
 
(Tuglas, 1937) või (Bright 2006: 412)
 
Näide:
Etna on Sitsiilia saarel paiknev Euroopa kõrgeim tegutsev vulkaan. Etna vulkaan jääb Catania linnast kiresse ja paikneb saare idarannikul. Etna vanuseks on ainult miljon aastat ning see on vukaanile väga noor vanus. Noorus annab Etna mäele plahvatusliku aktiivsuse. Viimased pool miljonit aastat on ta tihedalt pursanud. Etna ulatub kõrgusesse kogu saare kohal ning tema suurus ületab Londoni linna pindala. (Bright 2006: 412) või (Bright, 2006)
 
Internetiallika viide
(Kodulehekülje nimi, kasutamise kuupäev) või (Kodulehekülje nimi. Artikli pealkiri. Kasutamise kuupäev)
 
(Eesti taimed: "varsakabi", 23.04.2014) või
 
(Kuutõrvaja. Emaplaat. 23.04.2014)
 
Näide:
Pompei ei ole veel tänaseks tervikuna välja kaevatud, kuid leiud näitavad, kui nutikad olid tolleaja linnadkaodanikud - nad kasutasid lükanduksi ning algelist vesikäimlat. Termides ja kodudes oli kasutusel vihmavesi.  (Maaleht. 19.09.2014)
 
 
Kui on väga palju refereeritud internetilehekülgi, siis kasutatakse tekstisiseseks viitamiseks nurksulgude ja numbriga viitamist. Näiteks: [7] Kasutatud kirjanduses tuleb siis samuti allikad nummerdada.
 
 
 
Loe pikemalt refereeringust SIIT
Loe pikemalt tsitaadist SIIT