Viitamine, kasutatud kirjandus

Viitamine koosneb: 
- lause või lõigu lõpus on lühiviide; 
- kasutatud materjalides on sama viide viitekirjena kirjas.
 
Viitamine on kohustuslik kõikidele referaatidele ja loovtöö ning uurimistöö referatiivsele osale. Referatiivses osas lisatakse viide iga lõigu lõppu, vahel ka lause lõppu.
 
 
Viitamine ja nõuded viitekirjetele kasutatud kirjanduses on rippmenüüs.
 

Esitlus viitamise ja viitekirjete kohta

Kliki pildile