Allikatele viitamine kasutatud kirjanduses

            Selgitus

                    Initsiaal(id) = eesnime või nimede esitähed suurtähtedena! Näiteks eesnimi 

                    Signe: S. või eesnimed Tarvo Kaido:  T. K.

Raamat

Ühe autori raamat
    Autori perenimi, Initsiaal(id). Aasta. Raamatu pealkiri kaldkirjas. Linn: Kirjastuse nimi.
 
Denett, D. C. 2011. Darwini ohtlik idee: evolutsioon ja elupaljumõttelisus. Tallinn: Varrak.
 
Kahe autori raamat

    Autori perenimi, Initsiaal(id). & Autori perenimi, Initsiaal(id). Aasta. Raamatu pealkiri kaldkirjas. Linn: Kirjastuse nimi.

Price, M. & Walsh, K. 2005. Kivimid ja mineraalid. Tallinn: Varrak.
 

Artikkel

Artikkel kogumikust
    Autori perenimi, Initsiaal(id). Aasta. Artikli või peatüki pealkiri. Toimetaja eesnime initsiaal(id). Toimetaja perekonnanimi. (Toim) Kogumiku nimi kaldkirjas. Linn: kirjastuse nimi.
 
Artikkel internetileheküljelt
    Autori perenimi, Initsiaal(id). Aasta. Artikli pealkiri kaldkirjas. URL=aadress. (Materjali kasutamise kuupäev)
 
Mikovitš, B. 2014. Pompei kuumim vaatamisväärsus. URL=https://maaleht.delfi.ee/news/teeb/reisid/pompei-kuumim-vaatamisvaarsus-on-pisike-bordell.d?id=69753813 (19.09.2014)
 
Artikkel ajakirjast
    Üks autor:
    Autori perenimi, Initsiaal(id). Aasta. Artikli pealkiri. Ajakirja nimi kaldkirjas, ajakirja number, lehekülgede numbrid, millel artikkel asub
 

Elektroonilised materjalid ehk internetiallikas

    Lehekülje nimi või teaviku nimi. Aasta (kui on eristatav). Alalehekülje pealkiri ja allika muud täpsemad andmed (kui on). URL=aadress. (Materjali kasutamise kuupäev)
 
Rakvere Lihakombinaat. Keeduvorstid. URL=https://www.rlk.ee/et/tooted?category_id=2 (01.04.2014)